Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
61 CNBOP-PIB TGZ/13/2018 poniżej 85.12.10.00-3, 85.12.12.00-5, 85.10.00.00-0

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych dla CNBOP-PIB.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
62 CNBOP-PIB TGZ/14/2018 poniżej 63510000-7, 63512000-1

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty swiata.

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
63 CNBOP-PIB TGZ/13/2018 poniżej 85.12.10.00-3, 85.12.12.00-5, 85.10.00.00-0

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych dla CNBOP-PIB.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
64 CNBOP-PIB TGZ/14/2018 poniżej 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty świata.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
65 CNBOP-PIB TGZ/13/2018 poniżej 85121000-3, 85121200-5, 85100000-0

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych dla CNBOP-PIB,

Przetarg nieograniczony 21.12.2018, godz. 10:00 Pobierz
66 CNBOP-PIB TGZ/14/2018 poniżej 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty świata.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ cz.2 Pobierz
67 CNBOP-PIB TGZ/14/2018 poniżej 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty świata.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
68 CNBOP-PIB TGZ/14/2018 poniżej 63510000-7, 63512000-1

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty swiata.

Przetarg nieograniczony 13.12.2018, godz. 10:00 Pobierz
69 CNBOP-PIB TGZ/11/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Komory klimatycznej do badania wpływu warunków klimatycznych na parametry opraw do oświetlenia awaryjnego – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
70 CNBOP-PIB TGZ/12/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Generatora wyładowań elektrostatycznych, generatora do badań odporności na zaburzenia przewodzone indukowane prze pola częstotliwości radiowej, oraz sieci sprzęgająco-odsprzęgającej dla linii sygnałowych – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz