• Example of the order letter (Polish language)
  • Example of the order letter (English language)

  • CNBOP-PIB BA01P:2013 Badania laboratoryjne głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych zgodnie z normą PN-EN 54-24:2008
  • CNBOP-PIB BA02P:2013 Badania laboratoryjne central dźwiękowych systemów ostrzegawczych (CDSO) według PN-EN 54-16:2011 (EN 54-16:2008).
  • CNBOP-PIB BA03P:2013 Badania laboratoryjne siłowników liniowych na zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MSWiA Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553.
  • CNBOP-PIB BA04P:2015 Badania laboratoryjne sieci central według procedury badawczej PB/BA/41
  • CNBOP-PIB BA01E:2014 Laboratory Tests of Voice Alarm Loudspeakers according EN 54-24:2008
  • CNBOP-PIB BA02E:2014 Laboratory Tests of Voice Control and Indicating Equipment (VACIE) according EN 54-16:2008