TECHNICAL APPROVALS DEPARTMENT (da)

No. Product Range Manufacturer Issue date Validity date
OT-001/2019

Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla, o działaniu ciągłym, w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych – czujnik tlenku węgla Fireangel typu:  CO-9B-PL, CO-9D-PL, CO-9X-10-PL

Przedmiotem niniejszej opinii są urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla, o działaniu ciągłym, w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych.

FireAngel Safety Technology Limited

Vanguard Centre, Sir William Lyons Road

Coventry, CV4 7EZ, United Kingdom

05.08.2019 04.08.2024
OT-0005/2014 Opinia (koreferat) do projektu "Standard budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych"

Przedmiotem niniejszej Opinii jest weryfikacja projektu "Standard budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych" opracowanego przez PSE SA pod kątem:

- kompletności,

- zgodności z polskimi przepisami w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bhp,

- zgodności z Polskimi Normami i innymi normami stosowanymi w Polsce w zakresie projektowania, instalowania, użytkowania i utrzymania stałych urządzeń gaśniczych zraszaczowych oraz z aktualna wiedzą techniczną.

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Spółka Akcyjna

05-520 Konstancin-
Jeziorna
ul. Warszawska 165
18.08.2014 Unlimited time
OT-0008/2014 Weryfikacja nowej wersji "Standardu budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych" Dokument będący przedmiotem weryfikacji jest nową wersją "Standardu budowy stałych, wodnych urzadzeń zraszaczowych transformatorów sieciowych" opracowaną przez PSE SA na podstawie Opiniii Technicznej CNBOP-PIB nr OT-0005/2014 z dnia 18.08.2014 r. Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Spółka Akcyjna

05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 165
19.12.2014 Unlimited time

LABORATORY OF COMBUSTION PROCESSES AND EXPLOSIONS (BW)

    Opinia techniczna w zakresie rozwiązań równorzędnych w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla zakładu.

Dr. Oetker Płock

ul. Ciechomickiej 15

11.2014 Unlimited time
1/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
26.02.2014 Unlimited time
2/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
27.02.2014 Unlimited time
3/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
27.02.2014 Unlimited time
4/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
28.02.2014 Unlimited time
5/803/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
10.06.2014 Unlimited time
6/868/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
05.08.2014 Unlimited time

Laboratory of Technical Equipment of Fire Protection Units (BS)

  Opinia techniczna na pożarniczy wąż tłoczny W-52-20-ŁM z wykładziną z PCW Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest wąż tłoczny W-52-20-ŁM z wykładziną z PCW. BOGDAN GIL Bielsko-Biała 22.09.2014 Unlimited time
  Opinia techniczna na pożarniczy wąż tłoczny do hydrantów H-52-20-
ŁM z wykładziną z PCW
Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest wąż tłoczny do hydrantów H-52-20-ŁM z wykładziną z PCW. BOGDAN GIL Bielsko-Biała 22.09.2014 Unlimited time
  Opinia techniczna na łączniki 52-T i 75-T Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej są łączniki 52-T i 75-T.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 Unlimited time
  Opinia techniczna na nasady 52-T, 75-T i 75-T 3G Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej są nasady 52-T, 75-T i 75-T 3G.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 Unlimited time
  Opinia techniczna na pokrywę nasad 52 Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest pokrywa nasad 52.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 Unlimited time