11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

24. Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków

  • 6 kwietnia 2018, Józefów /k. Otwocka

26. Analiza numeryczna w wentylacji pożarowej

  • 19 marca 2018, Józefów /k. Otwocka

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób