Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Książka pt. Kieszonkowy poradnik kierującego działaniem ratowniczym już w sprzedaży
5.12.2017

Książka pt. Kieszonkowy poradnik kierującego działaniem ratowniczym już w sprzedaży

Każda akcja ratowniczo-gaśnicza jest inna. Działania ratownicze prowadzone są w większości przypadków zespołowo, a rola dowódcy na każdym poziomie dowodzenia jest decydująca. Decyzje dowódcy mają bezpośredni wpływ na efekty działań i bardzo często decydują o życiu osób, które znalazły się w sytuacji zagrożenia.

Poradnik, popularny wśród niemieckich strażaków, powinien również dobrze służyć dowódcom jednostek OSP i PSP w Polsce, aby właściwie przeprowadzić działania ratowniczo-gaśnicze, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach.

Srebrny medal na 42 Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017
5.12.2017

Srebrny medal na 42 Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017

Podczas 42 Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017, które odbyły się w dniach 09-11 listopada w Osijek w Chorwacji,  CNBOP-PIB wyrózniono srebrnym medalem za „Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych” będące jednym z efektów realizacji projektu pn. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” finansowanego ze środków NCBR (nr projektu DOB-BIO6/02/50/2014).

Informacja o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego”
14.11.2017

Informacja o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie informuje o publicznej prezentacji założeń projektu pt. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

KONFERENCJA NAUKOWA  Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa
29.10.2017

KONFERENCJA NAUKOWA Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA na temat: "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa". Konferencja zorganizowana została wspólnie przez CNBOP-PIB, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. A. de Gasperi w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Dwa medale na International Warsaw Invention Show - IWIS 2017
27.10.2017

Dwa medale na International Warsaw Invention Show - IWIS 2017

11 października 2017 br., podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 Jury Konkursowe Wystawy przyznało złoty medal z wyróżnieniem za „Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów” oraz brązowy medal za rozwiązanie „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if".