18 kwi 2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”

4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Nowe akty prawne to jedne z bardziej wyczekiwanych dokumentów europejskiego prawa gospodarczego, nad którymi prace trwały ponad cztery lata. Intencją i głównym celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie jednakowe dla krajów Unii Europejskiej. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych, państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia w Józefowie, jest odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie w zakresie informacji związanych ze zmianami w prawie i jednoczesnym preludium w kierunku przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia nowych przepisów.

14 kwi 2017

Bezpiecznego Alleluja

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Dyrekcja i Pracownicy

6 kwi 2017

Ogólnopolski system dla strażaków wyliczy ryzyko awarii przemysłowych

Tu rozlewnia gazu, tam stacja benzynowa i jeszcze skład środków ochrony roślin... Jak strażacy mają dobrze przygotować się do potencjalnych awarii w takich zakładach? Przychodzą im z pomocą badacze, którzy tworzą ogólnopolski system do modelowania zagrożeń przemysłowych.

W zakładach takich jak rozlewnia gazu, stacja benzynowa, skład środków ochrony roślin czy może nawet drukarnia, znajdują się materiały niebezpieczne - związki chemiczne, których uwolnienie do środowiska może spowodować zagrożenie dla ludzi, przyrody albo mienia. Straż pożarna potrzebuje informacji o takich obiektach, aby móc przygotować się do ewentualnych akcji ratunkowych, przeprowadzać regularne kontrole i ćwiczenia, a w razie awarii wiedzieć, jak wyeliminować zagrożenie.

3 kwi 2017

Pierwsza krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,
z radością informujemy o wydaniu pierwszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2017/0001-1009 wydanie 1 dla wyrobu budowlanego pod nazwą: uniwersalna centrala sterująca, przez Jednostkę Oceny Technicznej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, które odbyło się 30 marca 2017 roku. Wnioskodawcą I Krajowej Oceny Technicznej jest firma POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp. k.

27 mar 2017

Nowe wydanie „World Fire Statistic” Center of Fire Statisics

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opublikowano nowe wydanie „World Fire Statistic” Center of Fire Statisics zawierające światowe dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej, którego polską wersję współopracowało Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytutu Badawczy. 

23 mar 2017

Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej w CNBOP-PIB

W ramach szkolenia doskonalącego zorganizowanego przez KG PSP dla oficerów PSP z wybranych Komend Miejskich i Powiatowych PSP, w dniach 22 i 23 marca 2017 roku w CNBOP-PIB odbyło się kolejne spotkanie przybliżające działalność instytutu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP.

21 mar 2017

"Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych"

20 marca 2017 roku w CNBOP-PIB odbyła się Konferencja naukowa pn. "Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych" zorganizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. "Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS", nr DOB-BIO7/O9/O3/2015 finansowanego ze środków NCBR. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy lnstytut Badawczy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska oraz BERA Systems Sp. z o.o.

17 mar 2017

Inauguracja X kadencji Rady Naukowej CNBOP-PIB

W dniu 15 marca 2017 roku została zainaugurowana X kadencja Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego. Pierwsze posiedzenie nowej Rady Naukowej uhonorowali swoją obecnością Wiceminister Sekretarz Stanu MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA Pan Andrzej Świderek.

8 mar 2017

Życzenia na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej  
dla wszystkich Pań, a w szczególności zatrudnionych w CNBOP-PIB!

Życzy męska część załogi CNBOP-PIB

8 mar 2017

Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych - wytyczne CNBOP-PIB

Niniejsze wytyczne to nowa pozycja techniczne dostępna w nieodpłatnej ofercie CNBOP-PIB, stanowiąca podsumowanie wyników analizy i syntezy normy PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz innych norm związanych z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi w zakresie konserwacji. W wytycznych zawarto przykładowe protokoły z wykonanej konserwacji, które mogą być przydatne dla specjalistów-konserwatorów w czasie prowadzenia czynności konserwacyjnych.