24 maj 2017

Trzeci moduł szkolenia dronowego CNBOP-PIB zakończony

Szanowni Państwo,
informujemy, że trzy pierwsze moduły wiosennej edycji szkolenia na „DOWÓDCĘ ZESPOŁÓW OPERACYJNYCH BSP - ANALITYKA GIS” są już za nami. W szkoleniu uczestniczyli nie tylko funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ale także osoby prywatne, które dostrzegają potencjał na ulegającym stopniowej profesjonalizacji rynku usług realizowanych z pomocą dronów.

17 maj 2017

Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych - nowy standard CNBOP-PIB

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że jest dostępny nowy standard CNBOP-PIB 0034:2017 pt.: "Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych", w którym znaleźć można budowę, klasyfikację, wymagania oraz metody badań dla motopomp: pływających, do wody zanieczyszczonej, do wody czystej na potrzeby uzyskania świadectwa dopuszczenia.

17 maj 2017

INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,w tym obiektów szczególnie chronionych

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych” organizowaną  w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”, która odbędzie się 6 czerwca w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie.

11 maj 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku.

11 maj 2017

Zaproszenie do wypełnienia ankiety EmerGent

Szanowni Państwo!
Niniejsza ankieta jest częścią badań prowadzonych w ramach projektu EmerGent, którego głównym celem jest zbadanie potencjalnego zastosowanie mediów społecznościowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzenia niebezpiecznego.

4 maj 2017

Nowy standard CNBOP-PIB "Krajowe Oceny Techniczne"

Informujemy, że jest już dostępny nowy standard CNBOP-PIB 0035:2017 pn. "Krajowe Oceny Techniczne", który w przystępny sposób przybliża proces przeprowadzenia postępowania mającego na celu udzielenie krajowej oceny technicznej. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące krajowych ocen technicznych oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku przepisy w tym zakresie, na podstawie których zastąpiono wydawane do końca 2016 roku aprobaty techniczne.

2 maj 2017

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

List z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka.

26 kwi 2017

Kadeci II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w CNBOP-PIB

W kwietniowej akcji spotkania z nauką w ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” w  Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w dniach 24 i 25 kwietnia 2017 r. gościli Kadeci II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

25 kwi 2017

Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej w CNBOP-PIB

W ramach szkolenia doskonalącego zorganizowanego przez KG PSP dla oficerów PSP z wybranych Komend Miejskich i Powiatowych PSP, w dniach 19 i 20 kwietnia 2017 roku w CNBOP-PIB odbyło się kolejne spotkanie przybliżające działalność instytutu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP.

18 kwi 2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”

4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Nowe akty prawne to jedne z bardziej wyczekiwanych dokumentów europejskiego prawa gospodarczego, nad którymi prace trwały ponad cztery lata. Intencją i głównym celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie jednakowe dla krajów Unii Europejskiej. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych, państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia w Józefowie, jest odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie w zakresie informacji związanych ze zmianami w prawie i jednoczesnym preludium w kierunku przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia nowych przepisów.