Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych (2015)

Praca pod redakcją :
dr inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: 978-83-61520-43-6
Ilość stron: 350

Zarządzanie kryzysowe w Polsce – zinstytucjonalizowane w system zarządzania kryzysowego dobrze wpisany w struktury kierowania państwem – stanowi obecnie główny przedmiot zainteresowania naukowców prowadzących badania w  dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”. Wynika to przede wszystkim z roli i  znaczenia systemu zarządzania kryzysowego w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa. W codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa polskiego, w sytuacji niskiego prawdopodobieństwa pojawienia się poważnych zagrożeń militarnych, a w szczególności konfliktu zbrojnego, na plan pierwszy wysuwają się zagrożenia niemilitarne, a właśnie one pozostają w gestii organów zarządzania kryzysowego. Stąd problematykę podjętą w recenzowanej publikacji uważam za bardzo aktualną i  zasługującą na szczególną uwagę wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo narodowe. [...]

Z recenzji dr. hab. Tadeusza Szczurka, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna

Aktualność publikacji nie budzi wątpliwości. Wartością dodaną studiów teoretycznych są odniesienia do praktyki, pozwalające na wielowymiarowe ujęcie problematyki bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego. […] Metodologicznie treści rozdziałów odpowiadają celowi publikacji i pozwalają tak prowadzić tok myślenia Czytelnika, że ostatecznie  otrzymuje on odpowiedź na zasadnicze kwestie związane  z funkcjonalną stroną przedstawianych zagadnień. Merytorycznie publikacja wyczerpuje treści zakreślone jej tematem i stanowi  istotną wartość pomocną przy usprawnianiu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Może także być wykorzystywana w procesie dydaktycznym wyższych uczelni.

Z recenzji dr. hab. inż. Bogdana Kosowskiego, prof. nadzw. WSZOP
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).