Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego (2013)

Autorzy :
Autor zbiorowy
ISBN: 978-83-61520-19-1
Ilość stron: 181

Niniejsza publikacja stanowi zbiór prezentacji, które zostały przedstawione w formie referatów podczas konferencji „Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego” zrealizowanej w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” nr O ROB 0016 03 002 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt obejmuje lata 2012-2015 i jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – lider, Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Asseco Poland S.A.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).