Szkolenie Dowódców OSP

Autorzy :
Autor zbiorowy
Ilość stron: 174

W ramach prezentowanego podręcznika pn. "Szkolenie Dowódców OSP" znajdują się materiały zawierające 8 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 14 godzin wykładów.

W podręczniku omówione zostały następujące kwestie:

  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej, kierowanie działaniami gaśniczymi,
  • Działania gaśnicze, działania ratownictwa na drodze,
  • Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania,
  • Organizacja szkoleń doskonalących w Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno - Technicznych Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przejdź do materiałów