Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego (2014)

Praca pod redakcją :
dr inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: 978-83-61520-31-3
Ilość stron: 150

Publikacja swoim zakresem obejmuje identyfikację i przegląd wybranych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i  Unii Europejskiej związanych z zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem ryzykiem. Przy doborze treści do niniejszej publikacji kierowano się kryterium oceny użyteczności dla realizowanego projektu oraz użyteczności dla czytelnika. Publikacja została wydana w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, Nr O ROB 0016 03 002. Monografia została nagrodzona nagrodę główną konkursu „Lider Bezpieczeństwa 2015" - diamentową statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa".

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).