Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (2021)

Autorzy :
Tomasz Popielarczyk, Robert Śliwiński, Urszula Garlińska, Paweł Stępień, Paweł Gancarczyk, Tomasz Sowa, Jarosław Adamczyk, Bogusław Adamczyk, Ryszard Małolepszy, Jan Pacuk, Krzysztof Młudzik, Mariusz Stencel, Edward Skiepko
ISBN: 978-83-948534-9-5
Ilość stron: 284

Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce – w kompleksowy sposób opisuje zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Została opracowana w ramach współpracy Centrum Naukowo-Badawczego im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Wytyczne swoim zakresem znacznie wykraczają poza specyfikację CEN TS 54-32, m.in. szeroko omawiając zagadnienia związane z akustyką. Z uwagi na wycofanie poprzedniej normy stanowią niezbędne źródło wiedzy dla wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi. Wytyczne dedykowane są w szczególności: projektantom, instalatorom, konserwatorom, rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszom z pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Dokument może być również przydatny dla właścicieli i zarządców obiektów, w których zainstalowano dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Spis treści

Książkę można kupić, wysyłając formularz zamówienia na adres dwip@cnbop.pl
Cena: 240 zł brutto.