Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego (2014)

Praca pod redakcją :
dr inż. Grzegorz Abgarowicz
ISBN: 978-83-61520-10-8
Ilość stron: 116

Próbując opisać w jak najbardziej zwięzły sposób rolę, jaką logistyka odgrywa w życiu każdej organizacji, można dokonać trawestacji myśli Neumana odnoszącej się do bezpieczeństwa i wskazać, że logistyka nie jest wszystkim, ale bez niej wszystko jest niczym. Logistyka, pomimo że często pomijana w dyskursie o bezpieczeństwie, pełni ważną funkcję w czasie praktycznego zapewniania owego bezpieczeństwa, podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratowniczych.

Oddana do Państwa rąk monografia pt. Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego powstała w trakcie realizacji ogólnego projektu: „System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych” i choć stanowiła tylko jeden z elementów złożonego problemu badawczego, pozwoliła na ukazanie szerokiego spektrum istotnych problemów, wskazanie diagnozy stanu obecnie stosowanych rozwiązań, dokonanie ich oceny i przedstawienie propozycji rozwiązań. (Z zakończenia)

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).