System dopuszczeń wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w kontekście nowelizacji rozporządzenia MSWiA (2010)

Praca pod redakcją :
nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
ISBN: 978-83-61520-34-4
Ilość stron: 25

W niniejszej publikacji zostały przedstawione zagadnienia dotyczące oceny zgodności i dopuszczeń wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w Polsce i w innych krajach. Publikacje podzielono na części, w których odpowiednio przybliżono samą ideę systemów dopuszczeń w kontekście prawodawstwa europejskiego, przedstawiono przykłady wymagań krajowych w tym zakresie w wybranych państwach UE, jak również w wybranych innych branżach w naszym kraju. W dalszej części opisano kierunki przyjęte przy nowelizacji systemu dopuszczeń na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Polsce, jak również jej efekty.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).