System dopuszczeń i odbiorów techniczno-jakościowych sprzętu wykorzystywanego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (2014)

Praca pod redakcją :
st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko, dr inż. Jacek Roguski
ISBN: 978-83-61520-06-1
Ilość stron: 300

Niniejsza publikacja powstała w związku z potrzebą ujednolicenia zasad postępowania dla poszczególnych etapów odbioru sprzętu i wyposażenia straży pożarnej. Działalność Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie badań kwalifikacyjnych wyrobów, opracowywania oraz doskonalenia wymagań technicznych i formalnych umożliwiła przedstawienie w tej publikacji szczegółowych wytycznych niezbędnych przy odbiorze techniczno-jakościowym różnorodnych wyrobów produkowanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).