Raport z działalności CNBOP-PIB 2015 (2016)

Autorzy :
Autor zbiorowy
ISBN: 978-83-61520-71-9
Ilość stron: 108

Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach Instytutu (ich zakres działań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2015. W Raporcie zamieszczono wykaz realizowanych w roku 2015 prac statutowych, projektów, publikacji, prac normalizacyjnych.