Ocena zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej (2012)

Autorzy :
mgr Karolina Pastuszka, st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko
ISBN: 978-83-61520-49-8
Ilość stron: 122

Niniejsza publikacja przedstawia aktualnie funkcjonujący system oceny zgodności wyrobów budowlanych – począwszy od historii i genezy wspólnego rynku wewnętrznego, poprzez wymagania i regulacje na szczeblu Unii Europejskiej, dalej wymagania krajowe, aż do szczegółowych wymagań krajowych, ściśle związanych z ochroną przeciwpożarową oraz zapewnieniem bezpieczeństwa. Dla porównania publikacja przedstawia także problematykę i podejście do dobrowolnej certyfikacji i oceny zgodności wyrobów budowlanych, a także prezentację wybranych państw nie będących członkami Jednolitego Rynku i ich rozwiązania w zakresie oceny zgodności i certyfikacji.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).