Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań (2017)

Praca pod redakcją :
dr hab. Andrzej Czupryński, prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, st. bryg. dr inż. Jacek Zboina
ISBN: 978-83-61520-99-3
Ilość stron: 167

Mimo postępu nauki i wysokiej organizacji bezpieczeństwa coraz częściej jesteśmy zaskakiwani nowymi zagrożeniami, które mimo usilnych starań bez przerwy się pojawiają. To proces, w którym uczestniczyć powinni badacze oraz ludzie z racji zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji odpowiadający za bezpieczeństwo na wszystkich poziomach funkcjonowania społeczeństwa, organizacji czy też państwa. Przed naukowcami i pragmatykami stawiane są rosnące wymagania dotyczące odpowiedzi na pytania: jak jest? i dlaczego tak jest? jak może być? jakie kroki należy przedsięwziąć i jakie środki zastosować, aby poziom bezpieczeństwa wzrastał? Uwarunkowania badań bezpieczeństwa determinowane indywidualnym i nowatorskim podejściem badaczy są przedmiotem rozważań i stanowią treść niniejszej monografii. W opracowaniu zawarto wybrane problemy z obszaru metodologii badań bezpieczeństwa wynikające z zainteresowań badawczych autorów.

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

z Zakończenia

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).