Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych (2015)

Praca pod redakcją :
dr inż. Jacek Roguski
ISBN: 978-83-61520-51-1
Ilość stron: 230

Monografia Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych ma na celu zapoznanie osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem akcjami ratowniczo-gaśniczymi pod względem logistycznym.

W publikacji przedstawiono możliwości tworzonych rozwiązań systemowych oraz wyników prowadzonych prac badawczych związanych z szeroko pojętym kierunkiem bezpieczeństwa, realizowanych w CNBOP-PIB projektów badawczych. Zaprezentowano efekty projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: DOBR-BIO4/047/13419/2013 pt. „System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych”, oraz DOBR BIO4/051/13087/2013 pt. „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”.

Publikacja została podzielona na 3 główne części:

  • W części pierwszej autorzy zaprezentowali referaty omawiające zarówno zagadnienia teoretyczne dotyczące zarządzania kryzysowego w rożnych aspektach, jak i przykłady wykorzystania innych podmiotów w prowadzonych akcjach ratowniczych i prewencyjnych.
  • W części drugiej przedstawiony został materiał dotyczący możliwości wspomagania decyzji dowódczych poprzez zastosowanie aparatu pomocniczego dostarczającego uzupełniających danych i informacji niezbędnych do wyboru optymalnych rozwiązań decyzyjnych.
  • W części trzeciej przedstawiono cenne doświadczenia praktyków wynikające ze zderzenia wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniem w ramach konieczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w konkretnych warunkach środowiskowych.

Monografia dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).