Koncepcja funkcjonowania regionalnego zintegrowanego systemu ratownictwa województwa pomorskiego (2008)

Praca pod redakcją :
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: BRAK
Ilość stron: 434

Publikacja powstała w związku z dostrzeżonym przez władze samorządowe województwa problemem w integracji rozproszonych podmiotów świadczących usługi dla ludności województwa w zakresie ratownictwa.

Wydawnictwo składa się ze streszczenia wykonawczego, dotyczącego inicjatywy utworzenia Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego, oraz z dziesięciu rozdziałów przedstawiających koncepcję systemu, jego analizę, ocenę oraz rekomendacje.