Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego- Państwowy Instytut Badawczy. 1972-2012 (2012)

Autorzy :
Autor zbiorowy
ISBN: 978-83-61520-17-7
Ilość stron: 102

Wydawnictwo z okazji 40-lecia CNBOP-PIB. CNBOP-PIB jako jednostka organizacyjna PSP na stałe wpisała się w „krajobraz” tej wyjątkowej służby, podejmując działania, które bezpośrednio wpływają na sprawność i skuteczność ratowniczą. Doświadczenie specjalistów CNBOP to gwarancja wyższego poziomu bezpieczeństwa. Powodzenie akcji ratujących zdrowie, a nierzadko i życie zależy w dużej mierze od wyszkolenia służb ratowniczych oraz stopnia zaawansowania wykorzystywanych technologii. Oba te obszary od 40 lat rozwijane są przez specjalistów z CNBOP. Działania Centrum, od początku jego istnienia, ukierunkowane były na wdrożenia wyników prac badawczych, transfer wiedzy i technologii oraz rozwiązywanie praktycznych problemów i wyzwań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).