Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Praktyka (2015)

Praca pod redakcją :
dr hab. Andrzej Czupryński, prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, st. bryg. dr inż. Jacek Zboina
ISBN: 978-83-61520-26-9
Ilość stron: 146

W minionych latach w licznych materiałach z zakresu bezpieczeństwa narodowego podejmowano próby zaprezentowania wykładni tego bezpieczeństwa zarówno w sferze teorii, jak i w praktyce. Pozwalało to kształtować zręby nowej teorii na rzecz bezpieczeństwa w kwestiach zewnętrznych i wewnętrznych państwa, a także śledzić jakże ważny aspekt zmian, jakim jest współczesne bezpieczeństwo, w którym uczestniczą wszelkie instytucje i zbiorowości ludzkie współczesnych społeczności – nie tylko poprzez polityków, analityków oraz naukowców, którym nieobce są kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Problemy bezpieczeństwa są wciąż nierozłączną częścią życia społeczeństw i dotyczą ich bytu oraz możliwości funkcjonowania w określonym środowisku. I niezależnie od ich definiowania determinowały i wciąż warunkują one poziom rozwoju cywilizacyjnego zbiorowisk ludzi. Wielowymiarowość postrzegania i definiowania bezpieczeństwa wskazuje na ciągłą konieczność jego badania także (a może przede wszystkim) z punktu widzenia naukowego [...].

[...] Publikacja wypełnia istotną lukę w badaniach nad różnymi ważkimi kwestiami bezpieczeństwa narodowego [...].

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).