Bezpieczeństwo pożarowe – rozważania na gruncie nauki i praktyki (2018)

Autorzy :
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina
ISBN: 978-83-948534-4-0
Ilość stron: 140

[…] Recenzowane dzieło wychodzi naprzeciw problemom i dyskusji toczącej się w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Jest to bowiem podsystem, który jest niezbędny do ochrony wewnętrznych wartości, także przed zewnętrznymi zagrożeniami, czyniąc go częścią zarządzania systemowego i kojarząc z takimi cechami jak: stabilność, równowaga, niezawodność, czy też żywotność. Cechy te w sposób pośredni lub bezpośredni, czasem bardzo ogólny – są przedstawiane przez Autora, przez co wzbogacają wiedzę i niewątpliwie są kolejnym głosem do naukowego kształtowania i praktycznego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, którego nierozłącznym elementem jest reagowanie, czyli podsystem ratowniczy […].

 Z recenzji dr. hab. inż. Bogdana Kosowskiego, prof. UJ

[…] Uważam, że książka będzie ciekawą lekturą dla osób zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym oraz dla tych, którzy dopiero odkrywają ten obszar funkcjonalny państwa […].

Z recenzji dr. hab. Jarosława Teski, prof. AMW