Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku (2014)

Praca pod redakcją :
bryg. dr inż. Jacek Zboina
ISBN: 978-83-61520-02-3
Ilość stron: 340

Wybrane problemy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie, morzu i w powietrzu to główne zagadnienia niniejszej publikacji. W obliczu zmieniającego się katalogu zagrożeń uzasadnione wydaje się podejmowanie dyskusji nad zmianą rozumienia pojęcia bezpieczeństwa zmierzającą do przeciwdziałania zagrożeniom i minimalizowania skutków ich wystąpienia. Publikacja jest próbą syntezy zagadnień z różnych dziedzin nauki, a także wiedzy praktycznej z obszaru bezpieczeństwa.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).