Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem (2020)

Praca pod redakcją :
dr inż. Jarosław Tępiński, mgr Bartłomiej Połeć
ISBN: 978-83-948534-7-1
Ilość stron: 178

„Umiejętność oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w takich obiektach, jest bardzo aktualna i ważna zarówno z technicznego, ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Z tych powodów przedstawiona w monografii tematyka badawcza, realizowana w ramach projektu badawczego EVARIS, finansowanego przez NCBR, ma duże znaczenie praktyczne.”

Z recenzji prof. dr hab. inż. Joanny Karcz

„Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie wyników badań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, realizowanych w ramach projektu nr DOB-BIO7/09/03/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem”. Projekt – realizowany pod akronimem EVARIS – wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu organów administracji publicznej oraz służb właściwych do rozpoznawania zagrożeń na narzędzie, pozwalające na: skuteczną identyfikację zakładów stwarzających ryzyko poza swoim terenem, wykonywanie operatów bezpiecznych odległości, a także wprowadzenie zasad zarządzania ryzykiem już na etapie tworzenia założeń do aktów planistycznych.”

Z wprowadzenia