Badania i wdrożenia. Interdyscyplinarność badań bezpieczeństwa (2020)

Autorzy :
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina
ISBN: 978-83-948534-8-8
Ilość stron: 90

Publikacja składa się z trzech głównych rozdziałów. W pierwszym przedstawiono rozważania dotyczące celów, roli, rozumienia i znaczenia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W rozdziale tym podjęto ponadto próbę wskazania przyszłych potrzeb i perspektywy rozwoju tej dziedziny w naszym kraju. Część tę – podobnie jak pozostałe –zakończono wnioskami. W rozdziale drugim opisano wybrane zagadnienia dotyczące możliwości oraz determinantów wdrożenia nowych technologii i rozwiązań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Kolejno omówiono uwarunkowania formalne, wybrane zagadnienia dotyczące zaufania do wyrobów i rozwiązań, w tym ogólnie certyfikację, standaryzację, badania kwalifikacyjne, a także – konieczny zdaniem autora – indywidualny ekosystem dla innowacji. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na współpracę, rolę nauki i praktyki w tym procesie. Rozdział trzeci poświęcono przybliżeniu wybranych zagadnień dotyczących badań na rzecz wdrożeń, z uwzględnieniem roli badań naukowych, m.in. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a także współpracy i kooperacji nauki i biznesu na wszystkich etapach wprowadzania produktu na rynek – od badań do wdrożenia. Rozważania te, oparte na podejściu naukowym i praktycznym, podsumowano wnioskami, w tym odnoszącymi się do potrzeb i możliwości współpracy środowisk nauki i biznesu na rzecz skuteczniejszego wdrażania nowych rozwiązań i technologii.