CNBOP-PIB zaprasza do udziału w II edycji konferencji z cyklu „Bezpieczna Gmina”

23.02.2016 - 24.02.2016
Inne

Konferencja „Bezpieczna gmina. Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym”

Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji konferencji z cyklu „Bezpieczna Gmina”, która tym razem odbędzie się pod hasłem „Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2016 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.

Organizator konferencji: Wydawnictwo prasy branżowej Euro-Media Sp. z o.o.

Główne tematy konferencji

 • problemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej
 • monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej

Wśród zaproszonych prelegentów będą eksperci, przedstawiciele administracji państwowej oraz środowiska akademickiego i branżowego. W wydarzeniu weźmie udział również Policja, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Polska Izba Systemów Alarmowych, a także prawnicy i inżynierowie, którzy na co dzień zajmują się zabezpieczeniem technicznym budynków użyteczności publicznej.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy objeło wydarzenie patronatem honorowym.

Formularz zgłoszeniowy

I Konferencja naukowo-techniczna „Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”

28.04.2016 - 29.04.2016
Konferencje naukowe

 I KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”

28-29 kwietnia 2016 roku

w Nadmorskim Ośrodku Wczasowym Politechniki Warszawskiej Sarbinowo Morskie k. Koszalina (ul. Nadmorska 15, 76-034 Sarbinowo Morskie)

ORGANIZATORZY
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Komenda Miejska PSP w Koszalinie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Komenda Główna PSP w Warszawie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
Politechnika Warszawska

PATRONAT HONOROWY
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju
Komendant – Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Rektor Politechniki Koszalińskiej

CEL KONFERENCJI

Stworzenie forum do prezentacji doświadczeń, wyników badań naukowych oraz opracowań technicznych, dotyczących zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego systemów zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, a w konsekwencji wypracowanie wniosków niezbędnych do analizy oraz zmian obowiązujących uregulowań prawnych w przedmiotowym temacie. Zainteresowanie świata nauki i praktyków bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Stworzenie forum do prezentacji doświadczeń, wyników badań naukowych oraz opracowań technicznych, dotyczących systemów bezpieczeństwa w obiektach budowlanych i przemyśle, a w konsekwencji wypracowanie wniosków niezbędnych do analizy oraz zmian obowiązujących uregulowań prawnych w przedmiotowym temacie. Zainteresowanie świata nauki oraz praktyków systemami bezpieczeństwa w obiektach budowlanych oraz w przemyśle.


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący honorowy

 • nadbryg. Ryszard Dąbrowa – Komendant - Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • prof. Tadeusz Bohdal – Rektor Politechniki Koszalińskiej

Przewodniczący

 • bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Wiceprzewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Członkowie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Bartkiewicz, SGSP
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis, SGSP
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Anatoliy Pavlenko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Jurija Kondratiuka
 • prof. dr hab. inż. Marek Sozański, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski, Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. Kazimierz Szymański, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK, Politechnika Koszalińska
 • dr inż. Waldemar Bierut, Politechnika Koszalińska
 • dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska
 • st. bryg. dr inż. Paweł Janik, KG PSP
 • mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica, SGSP
 • dr inż. Robert Nowak, Politechnika Koszalińska
 • mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski, SGSP
 • dr inż. Wojciech Ślęzak, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Danuta Usidus, Politechnika Koszalińska
 • st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk, SGSP
 • dr inż. Marek Woliński, SGSP
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

 • bryg. mgr inż. Mirosław Pender - KM PSP Koszalin

Wiceprzewodniczący

 • st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk – SGSP w Warszawie
 • dr inż. Robert Nowak – Politechnika Koszalińska
 • st. bryg. dr inż. Paweł Janik – KGPSP w Warszawie
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina – CNBOP-PIB

Członkowie

 • st. bryg. mgr inż. Tadeusz Łozowski
 • mł. bryg. mgr inż. Artur Litwin – KM PSP Koszalin
 • mł. bryg. mgr inż. Stanisław Budynek – KM PSP Koszalin
 • mgr inż. Włodzimierz Ogiejko – MPWiK Koszalin
 • mł. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski – KG PSP w Warszawie
 • dr inż. Tadeusz Gruszecki – Politechnika Koszalińska
 • dr inż. Sylwia Janta-Lipińska – Politechnika Koszalińska
 • mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski – SGSP w Warszawie
 • dr inż. Danuta Usidus – Politechnika Koszalińska
 • mgr inż. Dorota Kowalczuk – Politechnika Koszalińska
 • mgr inż. Konrad Leszczuk – KG PSP w Warszawie
 • mł. ogn. mgr inż. Anna Markowska – KM PSP Koszalin
 • st. bryg. mgr inż. Marek Podgórski
 • mgr inż. Tomasz Popielarczyk – CNBOP-PIB
 • mgr inż. Paweł Stępień – KG PSP w Warszawie
 • mgr Monika Telega – Politechnika Koszalińska
 • Krzysztof Kończewski – Fundacja „Pomocna Straż”

V Ogólnopolska konferencja naukowa „Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Kierunki doskonalenia i rozwoju"

19.05.2016
Konferencje naukowe

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Kierunki doskonalenia i rozwoju”

19 maja 2016 roku

ORGANIZATORZY
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON
Wojskowa Akademia Techniczna
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Konferencja odbędzie się w Akademii Obrony Narodowej. Udział w konferencji jest płatny. Rejestracja odbywa się przy pomocy formularza on-line dostępnego na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania kryzysowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, oraz wskazanie możliwych kierunków jego doskonalenia i rozwoju.
Ponadto konferencja ma na celu:

 • stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń praktyków z przedstawicielami nauki;
 • wymianę poglądów i doświadczeń na temat realizacji zadań zarządzania kryzysowego, głównie w zakresie działań planowania cywilnego, realizowanego w obecnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, z uwzględnieniem jego realnych potrzeb;
 • wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki realizacji procesów szkolenia na potrzeby zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, z uwzględnieniem systemów ratowniczych;
 • określenie roli oraz perspektyw zaangażowania służb ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA KONFERENCJI

Akademia Obrony Narodowej

 • płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski – przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Andrzej Glen
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz
 • prof. dr hab. Waldemar Kitler
 • prof. dr hab. Witold Lidwa
 • płk prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek
 • prof. dr hab. Jacek Pawłowski
 • prof. dr hab. Piotr  Sienkiewicz
 • dr hab. Ryszard Chrobak
 • płk dr hab. Tomasz Kośmider
 • płk dr hab. Dariusz Majchrzak
 • płk dr hab. Ryszard Niedźwiecki
 • płk dr inż. Mirosław Banasik
 • dr Krzysztof Gąsiorek
 • dr inż. Marian Kuliczkowski
 • dr Bogdan Michailiuk
 • dr Jarosław Solarz
 • ppłk dr Jacek Stempień

Wojskowa Akademia Techniczna

 • dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
 • dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. WAT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • prof. dr hab. Jerzy Wolanin
 • mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka
 • mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka
 • mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwegliński

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 • prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
 • mł. insp. dr hab. Agata Tyburska
 • dr hab. Bogdan Zdrodowski
 • mł. insp. dr Krzysztof Łojek

Uniwersytet Warszawski

 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

 • st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup
 • mgr Sylwia Krawczyńska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH
 • dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr Zenon Sobejko – przewodniczący Komitetu
 • dr Irmina Denysiuk
 • dr Marta Osypowicz
 • mgr Monika Sikora
 • mgr Anna Skolimowska
 • mgr Paweł Stobiecki
 • mgr Julia Tocick

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w konferencji z cyklu „Garaże i Parkingi Podziemne/Nadziemne”

25.02.2016
Inne

Konferencja „Garaże i Parkingi Podziemne/Nadziemne”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji z cyklu „Garaże i Parkingi Podziemne/Nadziemne”. Wydarzenie odbędzie się 25 lutego 2016 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98.

Organizator konferencji: DND Project

Główne tematy konferencji

 • bezpieczeństwo pożarowe garaży i parkingów
 • projektowanie, sterowanie systemami i eksploatacją garaży i parkingów podziemnych i nadziemnych
 • porównanie przepisów z zasadami wiedzy technicznej

Konferencja kierowana jest m.in. do projektantów, wykonawców, użytkowników instalacji i zabezpieczeń ppoż., strażaków Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, administracji rządowej i samorządowej związanej z ochroną przeciwpożarową i zarządzaniem kryzysowym, rzeczoznawców ds. ochrony ppoż.

Rada programowa konferencji:

 • dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • CNBOP-PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego  Państwowy Instytut Badawczy) w osobie:  bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski yrektor CNBOP-PIB, mgr Sylwia Krawczyńska Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju  
 • mgr inż. Ewelina Szmytke rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Sekretarz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Gdański.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy objeło wydarzenie patronatem honorowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Więcej informacji znajdą Państwa tutaj

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD

02.04.2016 - 03.04.2016
Inne

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD

Pierwsze i jedyne w Polsce Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD odbędą się w dniach 2-3 kwietnia 2016 roku w najnowocześniejszym w Polsce północnej Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy. Nowatorska forma targów łącząca praktykę i wiedzę budowlaną z technologią zabezpieczeń i standardami bezpiecznej pracy daje możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowania nowości oraz nawiązania kontaktów bezpośrednio z zainteresowanymi klientami branży budowlanej. Budownictwo jest branżą, charakteryzującą się wysokim ryzykiem zawodowym, dlatego bardzo istotne jest rozpoznanie, ocena i analiza zagrożeń na każdym etapie prowadzenia prac budowlanych oraz określenie sposobów ich redukcji  już na etapie projektowania.

Celem targów jest utworzenie platformy wymiany informacji i komunikacji, a przez to poprawa warunków środowiska pracy oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa pracowników sektora budowlanego. Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD odbędą się równolegle z XXXIII Targami Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD oraz VI targami Energii Odnawialnej TEO. Targom towarzyszyć będą liczne prezentacje, sympozja i szkolenia prowadzone przez fachowców z zakresu BHP i budownictwa.

Targi to profesjonalne, specjalistyczne wydarzenie budujące trwałe relacje pomiędzy wystawcą i zwiedzającym. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Targach BHP-BUD w Bydgoszczy.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Więcej informacji znajdą Państwa tutaj

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w konferencji Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w dobie zagrożeń terrorystycznych

17.05.2016
Inne

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w konferencji
Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego
w dobie zagrożeń terrorystycznych

Zapraszamy Państwa do udziału w V edycji konferencji Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w dobie zagrożeń terrorystycznych, która odbędzie się 17 maja w Warszawie.
Celem konferencji będzie poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie zarządzania kryzysowego, kooperacji służb oraz działań podejmowanych przez administrację publiczną w obliczu zagrożeń terrorystycznych, katastrof naturalnych czy awarii technicznych.

Podczas konferencji poruszane będą następujące zagadnienia:  

 • bezpieczeństwo kraju i ludności,
 • systemy łączności, powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu,
 • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe,
 • organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci:

 • Mariusz Kawczyński - Zastępca Koordynatora Zarządzania Kryzysowego, Centrum Operacyjne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Radomir Korsak - Niezależny Ekspert ds. zagrożeń terrorystycznych,
 • Magdalena Bojarska - Rzecznik Prasowy, Lotnisko Warszawa-Modlin,
 • mjr rez. dr Marek Gąska - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji,
 • Piotr Bułło - Dyrektor Handlu i Marketingu, DGT Sp. z o. o.,
 • dr inż. Wiesław Krzeszowski - Instytut Obronności, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, funkcjonariuszy służb mundurowych, koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia (formularz rejestracji).

Kontakt:
Ewelina Tymoniuk
mobile: +48/531 375 811
e-mail: ewelina.tymoniuk@multiexpo.pl

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy objęło wydarzenie patronatem honorowym

Konferencja pn. "Bezpieczna Chemia"

06.10.2016 - 07.10.2016
Inne

 

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w konferencji
BEZPIECZNA CHEMIA

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji INDEX - Bezpieczeństwo procesowe i wybuchowe w przemyśle chemicznym, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r. w Krakowie. Konferencja INDEX to cykl debat i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. W minionych trzech edycjach wydarzenia brało udział łącznie pół tysiąca ekspertów związanych z dziedziną bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego w przemyśle.

Głównym założeniem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania procedur bezpieczeństwa w produkcji. Ponadto podczas wydarzenia omawiane będą kwestie formalnoprawne, jak również aktualne otoczenie regulacyjne w tym zakresie. Oprócz części wykładowej, konferencji towarzyszyć będzie również praktyczny pokaz wybuchów gazów i pyłów oraz skuteczności różnego typu systemów ochronnych.

Tegoroczna agenda konferencji obejmuje:

 • w dniach 6-7 października 2016 roku (w godzinach 9:00–16:25) - część wykładową, która zawiera obrady na sesji plenarnej,
 • w dniu 6 października 2016 roku (wieczorem) – pokaz wybuchów oraz uroczystą kolację.

Zbliżająca się IV  edycja, będzie skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • zapobieganie poważnym awariom przemysłowym – SEVESO,
 • bezpieczeństwo procesowe,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo wybuchowe.

Konferencja skierowana jest do:

 • szeroko rozumianego sektora chemicznego, petrochemicznego, offshore,
 • farmacji, przemysłu farb i lakierów,
 • biur projektowych i inżynierskich,
 • organizacji państwowych i firm ubezpieczeniowych,
 • kadry kierowniczej i inżynierskiej,
 • przedstawicieli działów technicznych i utrzymania ruchu,
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronach:  
http://www.strefaex.eu/konferencje-atex/
http://cbepolska.pl/

IX Ogólnopolska Konferencja pn. "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa"

18.10.2016
Inne

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskiej konferencji na temat bezpieczeństwa
"Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa"

Zapraszamy Państwa do udziału w IX Ogólnopolskiej konferencji na temat bezpieczeństwa Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, która odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Podczas konferencji poruszone zostaną aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami, jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych.

Program konferencji składa się z panelu dyskusyjnego oraz trzech sesji naukowych:
I.    Bezpieczeństwo informatyczne instalacji przemysłowych i systemów informatycznych urzędów państwowych i samorządowych.
II.    Możliwe obszary zastosowania narzędzi informatycznych w obszarze bezpieczeństwa zdrowia publicznego,
III.    Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski.

Misją konferencji jest dyskusja na temat bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu opracowywania planów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym

Więcej informacji tutaj

XIII Konferencja Stałe Urządzenia Gaśnicze SUG

18.11.2016
Konferencje

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Oddziałem Stołecznym i Kołem Zakładowym przy CNBOP-PIB Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

zapraszają na: 

XIII KONFERENCJĘ TECHNICZNĄ "STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)"
w dniu 18 listopada 2016 r.

Konferencja adresowana jest do producentów, dystrybutorów, firm projektowo-instalacyjnych, inwestorów, towarzystw ubezpieczeniowych, służb prewencji pożarowej Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców oraz wszystkich pozostałych środowisk/osób, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju stałych urządzeń gaśniczych w Polsce.

Podczas tegorocznej Konferencji zostaną przedstawione:

 1. Aktualny stan przepisów, normalizacji, aprobacji i certyfikacji oraz aktualnie dyskutowane problemy z dziedziny SUG;
 2. Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe (Nowa PN-EN 12845, istotne warunki przy stosowaniu łączników elastycznych wężowych);
 3. Stałe urządzenia gaśnicze wodne, mgłowe (rodzaje, parametry oraz zakres i warunki stosowania urządzeń);
 4. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (dobór stężeń, ocena tłumików do dysz gaśniczych, nowa norma ISO 14520-1, błędy w projektowaniu i instalowaniu SUG-G);
 5. Przeciwpożarowe instalacje wodociągowe (Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach hydrantowych: pompy, zestawy hydroforowe, automatyka, błędy w projektowaniu i instalowaniu urządzeń zasilania wodą urządzeń hydrantowych);

Jak w poprzednich latach, w konferencji będą uczestniczyć specjaliści reprezentujący czołowych producentów oraz ośrodki naukowo-badawcze z kraju i zagranicy.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się także z ofertą firm działających w dziedzinie SUG, prezentowaną na stoiskach informacyjno-wystawienniczych.

Zgłoszenia uczestników oraz firm zainteresowanych wynajęciem powierzchni wystawienniczej prosimy kierować do:

 

Kontakt
Sprawy organizacyjne:     
                                       Sprawy merytoryczne:
Dorota Gajownik                                                         Jan Czardybon
Magda Ślarzyńska                                                       Zakład Aprobat Technicznych CNBOP-PIB
Dział Szkoleń CNBOP-PIB                                    Tel. 22 769 33 81, 48 501 341 518
Tel. 22 769 33 91                                                          e-mail: jczardybon@cnbop.pl
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Materiały do pobrania:
Program konferencji
Warunki uczestnictwa
Karta uczestnictwa

Konferencja Naukowa „Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej”

15.12.2016
Konferencje naukowe

 KONFERENCJA NAUKOWA

„Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej”

15 grudnia 2016 roku

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową ,,Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej’’, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku. Konferencja organizowana w ramach projektu pt. „Opracowanie metodologii  stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”, nr DOBR-BIO4/051/13087/2013, realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

CEL KONFERENCJI

Celem głównym konferencji jest przedstawienie wyników realizacji projektu oraz efektu głównego prowadzonych prac– systemu teleinformatycznego zbierającego i przetwarzającego dane,  wspierającego zadania logistyczne w zakresie serwisowania, zakupów sprzętu ratowniczego, a także powiązania z innymi projektami badawczymi  z obszaru zarządzania działaniami  w Straży Pożarnej. Wszystkie badania podejmowane podczas realizacji projektu, pozwoliły określić istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry wyposażenia, opracować metody doskonalenia tych parametrów w celu poprawy bezpieczeństwa ratownika i skuteczności prowadzonych działań oraz monitorować bieżące zużycie sprzętu. Wymiana doświadczeń środowiska naukowego i specjalistów praktyków w obszarze eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej oraz rekomendacja nowych kierunków badań naukowych w zakresie problematyki eksploatacji i logistyki, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ratowników i skuteczności prowadzonych działań oraz monitorowania bieżącego zużycia sprzętu. 

Ponadto celem Konferencji jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących:

 1. Eksploatacji wybranego sprzętu i wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania.
 2. Rozwiązań systemowych wspierających organizację zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych.
 3. Innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych  uzyskanych w ramach realizacji projektów badawczych na przykładzie mobilnego turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym taktyka działań ratowniczo-gaśniczych ze szczególnym uwzględnieniem armatury współdziałającej, możliwości prowadzenia działań w trudnym terenie oraz współdziałania z dotychczas stosowanym sprzętem pożarniczym.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zajmujących się problematyką logistyki i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz jednostek naukowych zajmujących się przedmiotową problematyką.


WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
 • MLabs
 • TELDAT
 • CMGI.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
Przewodniczący: bryg dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – CNBOP-PIB
Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Jacek ROGUSKI– CNBOP-PIB
Sekretarz: dr inż. Dorota RIEGERT – CNBOP-PIB
 CZŁONKOWIE
dr inż. Łukasz  APIECIONEK, UKW
bryg. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI, SGSP
bryg. dr hab. Paweł KĘPKA, prof. SGSP-Rektor Komendant  SGSP
mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA, CNBOP-PIB
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ, AK im. Andrzeja F. Modrzewskiego
st. kpt. dr inż. Paweł OGRODNIK, prodziekan SGSP
dr inż.Jacek PIRSZEL, WICHiR
płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI, prorektor ASzWoj
kpt. dr Tomasz WĘSIERSKI, SGSP
prof. dr. hab. Jerzy WOLANIN, SGSP
st. bryg. dr inż. Robert WOLAŃSKI, SA PSP w Krakowie
st. bryg. mgr inż. Dariusz CZERWIENKO, CNBOP-PIB
mgr inż. Leszek JURECKI, CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Jolanta Łukasik, CNBOP-PIB
Maria Kędzierska, CNBOP-PIB
Monika Blukacz, SGSP

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów k/ Otwocka
tel: +(48 22) 76 93 354,  +(48 22) 76 93 260

Jolanta Łukasik                                  Maria Kędzierska
   jlukasik@cnbop.pl                          mkedzierska@cnbop.pl


Udział w konferencji jest bezpłatny
Informujemy, że ze względu na brak wolnych miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na konferencję.

Serdecznie zapraszamy!

Program Konferencji
Karta zgłoszeniowa
Program ramowy
Informacje dla prelegentów