Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Brak zdjęcia
25.10.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji:

„Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”

                                                                                        

Zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w konferencji "Zarządzanie kryzysowe
w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 25 października 2017 r. w Warszawie.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

 

Wykłady poprowadzą m.in.:

 • dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego - "Zagrożenia hybrydowe – wyzwania dla zarządzenia kryzysowego",
 • Jerzy Choromański – Specjalista ds. zarządzania kryzysowego – Biuro Ochrony Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - "Zarządzanie kryzysowe na Lotnisku Chopina w Warszawie",
 • dr Andrzej Marjański - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, prodziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk - "Kierunki poszukiwania synergii w doskonaleniu zarządzania kryzysowego w Polsce",
 • Radomir Korsak - Instruktor sere i personnel recovery - "Model działania rosyjskich służb i wojsk specjalnych w operacjach specjalnych i terrorystycznych",
 • kpt. dr inż. Paweł Gromek - Prodziekan, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej - "Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo. Współdziałanie w ramach systemów doraźnych",
 • Elżbieta Sideris - Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego - "Organizacja pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w KPZK".

 

Tematyka konferencji:

 • systemy łączności,
 • systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,
 • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory),
 • bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych,
 • organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego,
 • zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi
  i mundurowymi,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń,
 • logistyka w zarządzaniu kryzysowym,
 • organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej,
 • aspekty prawne.


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego,
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej,
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli,
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.


Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Rejestracja: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-zarzadzanie-kryzysowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!