XIV KONFERENCJĘ TECHNICZNĄ "STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)"

16.11.2018
Konferencje

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Oddziałem Stołecznym i Kołem Zakładowym
przy CNBOP-PIB Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

zapraszają w dniu 16 listopada 2018 r. na: 

XIV KONFERENCJĘ TECHNICZNĄ "STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)"

Konferencja jest adresowana do producentów, dystrybutorów, firm projektowo-instalacyjnych, inwestorów, towarzystw ubezpieczeniowych, służb prewencji pożarowej Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców oraz wszystkich pozostałych instytucji/osób, które aktywnie uczestniczą w rozwoju stałych urządzeń gaśniczych w Polsce.

Podczas tegorocznej konferencji zostaną przedstawione:

  1. Aktualny stan przepisów, normalizacji, ocen technicznych i certyfikacji oraz problemy interpretacyjne zapisów zawartych w przepisach techniczno-budowlanych, dotyczących SUG;
  2. Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe (Nowe wytyczne VdS CEA 4001:2018-01  oraz interesująca koncepcja ochrony przestrzeni składowania przy zastosowaniu sieci podstropowej z tryskaczami K200);
  3. Stałe urządzenia gaśnicze wodne, mgłowe, niskociśnieniowe (przegląd systemów, kryteria doboru w zależności od zastosowania);
  4. Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub zawierające dodatki środków pianotwórczych (przekształcenie stałych urządzeń gaśniczych zawierających środki fluorowane w urządzenia wolne od fluoru; możliwości i ograniczenia).

Jak w poprzednich latach, w konferencji będą uczestniczyć specjaliści reprezentujący czołowych producentów oraz ośrodki naukowo-badawcze z kraju i zagranicy.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się także z ofertą firm działających w dziedzinie SUG, prezentowaną punktach informacyjno-wystawowych.

Zgłoszenia uczestników oraz firm zainteresowanych organizacją punktów informacyjno-wystawowych prosimy kierować do:

Sprawy organizacyjne:
Anna Gołąb
Magda Ślarzyńska
Dział Szkoleń CNBOP-PIB
Tel. 22 769 33 91
e-mail: agolab@cnbop.pl
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl

Sprawy merytoryczne:
Jan Czardybon
Zakład Ocen Technicznych CNBOP-PIB
Tel. 22 769 33 81, 48 501 341 518
e-mail: jczardybon@cnbop.pl

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa są podane w Materiałach do pobrania (poniżej).

Zapraszamy do udziału w konferencji

Materiały do pobrania:

Program konferencji

Warunki uczestnictwa

Karta zgłoszeniowa