XIII Konferencja Stałe Urządzenia Gaśnicze SUG

Brak zdjęcia
18.11.2016
Konferencje

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Oddziałem Stołecznym i Kołem Zakładowym przy CNBOP-PIB Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

zapraszają na: 

XIII KONFERENCJĘ TECHNICZNĄ "STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)"
w dniu 18 listopada 2016 r.

Konferencja adresowana jest do producentów, dystrybutorów, firm projektowo-instalacyjnych, inwestorów, towarzystw ubezpieczeniowych, służb prewencji pożarowej Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców oraz wszystkich pozostałych środowisk/osób, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju stałych urządzeń gaśniczych w Polsce.

Podczas tegorocznej Konferencji zostaną przedstawione:

  1. Aktualny stan przepisów, normalizacji, aprobacji i certyfikacji oraz aktualnie dyskutowane problemy z dziedziny SUG;
  2. Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe (Nowa PN-EN 12845, istotne warunki przy stosowaniu łączników elastycznych wężowych);
  3. Stałe urządzenia gaśnicze wodne, mgłowe (rodzaje, parametry oraz zakres i warunki stosowania urządzeń);
  4. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (dobór stężeń, ocena tłumików do dysz gaśniczych, nowa norma ISO 14520-1, błędy w projektowaniu i instalowaniu SUG-G);
  5. Przeciwpożarowe instalacje wodociągowe (Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach hydrantowych: pompy, zestawy hydroforowe, automatyka, błędy w projektowaniu i instalowaniu urządzeń zasilania wodą urządzeń hydrantowych);

Jak w poprzednich latach, w konferencji będą uczestniczyć specjaliści reprezentujący czołowych producentów oraz ośrodki naukowo-badawcze z kraju i zagranicy.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się także z ofertą firm działających w dziedzinie SUG, prezentowaną na stoiskach informacyjno-wystawienniczych.

Zgłoszenia uczestników oraz firm zainteresowanych wynajęciem powierzchni wystawienniczej prosimy kierować do:

 

Kontakt
Sprawy organizacyjne:     
                                       Sprawy merytoryczne:
Dorota Gajownik                                                         Jan Czardybon
Magda Ślarzyńska                                                       Zakład Aprobat Technicznych CNBOP-PIB
Dział Szkoleń CNBOP-PIB                                    Tel. 22 769 33 81, 48 501 341 518
Tel. 22 769 33 91                                                          e-mail: jczardybon@cnbop.pl
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Materiały do pobrania:
Program konferencji
Warunki uczestnictwa
Karta uczestnictwa