X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA na temat bezpieczeństwa: "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa"

Brak zdjęcia
26.10.2017
Konferencje naukowe

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA na temat bezpieczeństwa:

"Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa"

26 października 2017

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. A. de Gasperi w Józefowie wraz z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym mają zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat bezpieczństwa "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa".

Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych
Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców „Nostra Res”
Stowarzyszenie Informatyków Polskich
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Misja konferencji
Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu opracowywania planów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. 

Cel konferencji
Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki.

Tematyka konferencji
Konferencja będzie miała charakter panelowy, podczas których poruszone zostaną aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych.

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz pięciu sesji naukowych:

I. Panel biznesowy - sektor bankowy / sektor telekomunikacyjny
II. Ochrona informacji oraz danych osobowych w aspekcie RODO. Bezpieczeństwo danych w sektorze prywatnym i publicznym
III. Prawne ramy organizacji i funkcjonowania cyberprzestrzeni
IV. Ochrona infrastruktury energetycznej przed cyberatakami
V. Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo obywateli

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Informacje na temat konferencji znajdują się także na stronie WSGE!