VI Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego - Schrack Seconet i Partnerzy

Brak zdjęcia
04.10.2017 - 05.10.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w

VI edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego –Schrack Seconet i Partnerzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy, która odbędzie się w dniach 4−5 października 2017 roku w Hotelu Windsor w Jachrance.

Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostanie w odmienionej formule. Wykłady odbywające się zwykle w sesjach przedpołudniowych zostaną zastąpione studiami przypadków, na które będą składały się bloki merytoryczne w zakresie zagadnień takich jak: projektowanie, realizacja i eksploatacja systemów bezpieczeństwa. Całość wystąpień będzie uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku zakończy dyskusja ekspercka.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji i użytkowania systemów bezpieczeństwa, a także uczestnictwa w sesjach warsztatowych.

Podczas dwóch dni szkoleń zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

  • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
  • integracja SSP, DSO i systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – sterowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie ewakuacją,
  • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
  • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
  • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
  • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła),
  • gaszenie jedno- i wielostrefowe,
  • zintegrowane systemy SSP i SUG,
  • współpraca z urządzeniami automatyki pożarowej,
  • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Informacje bieżące na temat Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego znajdą Państwo na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl. Na początku września na stronie wydarzenia opublikowany zostanie szczegółowy plan spotkania oraz uruchomiona zostanie rejestracja online.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!