VI Konferencja naukowo-techniczna „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”

31.05.2022
Inne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Świętokrzyski informuje o organizacji VI konferencji naukowo-technicznej pn. „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”. Wydarzenie planowane jest na dzień 31 maja 2022 r. i odbędzie się w Kielcach, w hotelu Binkowski. Konferencja skierowana jest do architektów, konstruktorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników wydziałów architektury oraz nadzoru budowlanego, pracowników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend miejskich/powiatowych PSP, a także osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie m.in.:

  • zmian w przepisach techniczno-budowlanych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
  • zasad projektowania systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych,
  • wymaganych odległości pomiędzy budynkami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,
  • zapewnieniu skutecznych oddzieleń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych,
  • możliwości wykorzystania Eurokodów na potrzeby określania nośności ogniowej elementów budynków,
  • certyfikacji i dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są pod adresem:

http://sitp-kielce.pl

CNBOP-PIB objęło to wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!