V Ogólnopolska konferencja naukowa „Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Kierunki doskonalenia i rozwoju"

Brak zdjęcia
19.05.2016
Konferencje naukowe

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Kierunki doskonalenia i rozwoju”

19 maja 2016 roku

ORGANIZATORZY
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON
Wojskowa Akademia Techniczna
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Konferencja odbędzie się w Akademii Obrony Narodowej. Udział w konferencji jest płatny. Rejestracja odbywa się przy pomocy formularza on-line dostępnego na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania kryzysowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, oraz wskazanie możliwych kierunków jego doskonalenia i rozwoju.
Ponadto konferencja ma na celu:

 • stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń praktyków z przedstawicielami nauki;
 • wymianę poglądów i doświadczeń na temat realizacji zadań zarządzania kryzysowego, głównie w zakresie działań planowania cywilnego, realizowanego w obecnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, z uwzględnieniem jego realnych potrzeb;
 • wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki realizacji procesów szkolenia na potrzeby zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, z uwzględnieniem systemów ratowniczych;
 • określenie roli oraz perspektyw zaangażowania służb ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA KONFERENCJI

Akademia Obrony Narodowej

 • płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski – przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Andrzej Glen
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz
 • prof. dr hab. Waldemar Kitler
 • prof. dr hab. Witold Lidwa
 • płk prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek
 • prof. dr hab. Jacek Pawłowski
 • prof. dr hab. Piotr  Sienkiewicz
 • dr hab. Ryszard Chrobak
 • płk dr hab. Tomasz Kośmider
 • płk dr hab. Dariusz Majchrzak
 • płk dr hab. Ryszard Niedźwiecki
 • płk dr inż. Mirosław Banasik
 • dr Krzysztof Gąsiorek
 • dr inż. Marian Kuliczkowski
 • dr Bogdan Michailiuk
 • dr Jarosław Solarz
 • ppłk dr Jacek Stempień

Wojskowa Akademia Techniczna

 • dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
 • dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. WAT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • prof. dr hab. Jerzy Wolanin
 • mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka
 • mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka
 • mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwegliński

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 • prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
 • mł. insp. dr hab. Agata Tyburska
 • dr hab. Bogdan Zdrodowski
 • mł. insp. dr Krzysztof Łojek

Uniwersytet Warszawski

 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

 • st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup
 • mgr Sylwia Krawczyńska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH
 • dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr Zenon Sobejko – przewodniczący Komitetu
 • dr Irmina Denysiuk
 • dr Marta Osypowicz
 • mgr Monika Sikora
 • mgr Anna Skolimowska
 • mgr Paweł Stobiecki
 • mgr Julia Tocick