RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

Brak zdjęcia
18.11.2015
Konferencje naukowe

Celem konferencji jest przedstawienie wyników realizacji projektu oraz efektu głównego prowadzonych prac: oprogramowania „RISKO” wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Ponadto celem konferencji jest:

  • poddanie krytycznej dyskusji wyników wieloaspektowych analiz funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego zebranych w oparciu o przeprowadzone podczas realizacji projektu badania;
  • dyskusja nad aktualnymi problemami formalno-prawnymi oraz praktycznymi aspektami planowania cywilnego;
  • podjęcie próby nakreślenia i oceny potrzeb oraz rekomendacji zmian w organizacyjno-prawnym środowisku zarządzania kryzysowego;
  • wskazanie możliwości rozwoju prowadzenia dalszych prac rozwojowych w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań informatycznych w SZK.

Materiały informacyjne

Informacje dla prelegentów

Wytyczne dla autorów

Program konferencji

Informujemy, że ze względu na brak wolnych miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na konferencję.