Redakcja Kwartalnika BITP zaprasza na Konferencję "Technika zabezpieczeń i komunikacji"

27.05.2015 - 28.05.2015
Inne

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pn. "TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ I KOMUNIKACJI. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pn. "TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ I KOMUNIKACJI. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej", która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Konferencja może stać się forum wymiany poglądów na temat wymagań prawnych i funkcjonalnych stawianych urządzeniom i całym rozwiązaniom z zakresu zabezpieczenia technicznego, które można zastosować w zakładach karnych i aresztach śledczych. Jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, inżynierami zatrudnionymi w innowacyjnych firmach branży security z kraju i zza granicy a funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz innych służb państwowych, jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna czy Biuro Ochrony Rządu.

CNBOP-PIB przewodniczy jednemu z paneli tematycznych pn. Ochrona przeciwpożarowa i systemy zasilania gwarantowanego.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Redakcja Kwartalnika "BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Program konferencji