Redakcja Kwartalnika BITP zaprasza na Konferencję "Ochrona Przeciwpożarowa Lasów"

26.03.2015 - 27.03.2015
Inne

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pn. „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASÓW”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Ochrona przeciwpożarowa lasów”, która odbędzie się w dniach 26 - 27 marca 2015 roku w Hotelu Rubbens & Monet, ul. Toruńska 10 A w Łysomicach koło Torunia.

Celem konferencji jest prezentacja zagadnień, wymiana poglądów, opinii  praktyków i naukowców na tematy obejmujące szerokie spektrum zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasu.

Wśród prelegentów znajdą Państwo grono ekspertów i specjalistów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat Honorowy:

Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Patronat medialny:

„BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”

„Nowa Gazeta Leśna”

Komitet Organizacyjny:
dr Krzysztof Kannenberg - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
inż. Janusz Kaczmarek - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
mł. bryg. mgr inż. Rafał Marasz - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski  

KOMITET NAUKOWY
Przewodnicząca:
St. bryg. w st. spocz. dr hab. inż. Zoja Bednarek, prof. SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Członkowie:
Dr Ryszard Grosset, prof. UTH Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Bogusław Kamiński Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Dr Krzysztof Kannenberg Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Dr hab. inż. Zbigniew Suszyński, prof. nadzw. PK Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Komitet Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!

Redakcja Kwartalnika "BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Zaproszenie do udziału w konferencji

Program konferencji