Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w dobie zagrożeń terrorystycznych

Brak zdjęcia
17.05.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji

"Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w dobie zagrożeń terrorystycznych"

Zapraszamy Państwa do udziału w VI edycji konferencji Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego w dobie zagrożeń terrorystycznych, która odbędzie się 17 maja w Warszawie.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.
Podczas konferencji poruszane będą następujące zagadnienia:

 • systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,
 • bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów danych,
 • systemy i procedury w organizacji akcji ratunkowych,
 • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory),
 • zarządzanie kryzysowe a funkcjonowanie systemu ratownictwa,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej,
 • monitorowanie, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli,
 • organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego,
 • zasady postępowania w przypadku ataków terrorystycznych,
 • zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi.

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci:

 • dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • dr Agata Pawlak - Kierownik Działu Logistyki Medycznej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Krzysztof Gralik - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock,
 • Radomir Korsak - niezależny ekspert,
 • Jacek Mąka - ekspert w zakresie bezpieczeństwa.

Na tegoroczne spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego WOPR, TOPR, GOPR.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!


Strona wydarzenia
Bezpłatna rejestracja

Kontakt:
Karolina Wojciechowska
Specjalista ds. promocji
Tel. + 48 531 643 428
mail: karolina.wojciechowska@pirbinstytut.pl