Konferencja pn. "Bezpieczna Chemia"

Brak zdjęcia
06.10.2016 - 07.10.2016
Inne

 

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w konferencji
BEZPIECZNA CHEMIA

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji INDEX - Bezpieczeństwo procesowe i wybuchowe w przemyśle chemicznym, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r. w Krakowie. Konferencja INDEX to cykl debat i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. W minionych trzech edycjach wydarzenia brało udział łącznie pół tysiąca ekspertów związanych z dziedziną bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego w przemyśle.

Głównym założeniem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania procedur bezpieczeństwa w produkcji. Ponadto podczas wydarzenia omawiane będą kwestie formalnoprawne, jak również aktualne otoczenie regulacyjne w tym zakresie. Oprócz części wykładowej, konferencji towarzyszyć będzie również praktyczny pokaz wybuchów gazów i pyłów oraz skuteczności różnego typu systemów ochronnych.

Tegoroczna agenda konferencji obejmuje:

 • w dniach 6-7 października 2016 roku (w godzinach 9:00–16:25) - część wykładową, która zawiera obrady na sesji plenarnej,
 • w dniu 6 października 2016 roku (wieczorem) – pokaz wybuchów oraz uroczystą kolację.

Zbliżająca się IV  edycja, będzie skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • zapobieganie poważnym awariom przemysłowym – SEVESO,
 • bezpieczeństwo procesowe,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo wybuchowe.

Konferencja skierowana jest do:

 • szeroko rozumianego sektora chemicznego, petrochemicznego, offshore,
 • farmacji, przemysłu farb i lakierów,
 • biur projektowych i inżynierskich,
 • organizacji państwowych i firm ubezpieczeniowych,
 • kadry kierowniczej i inżynierskiej,
 • przedstawicieli działów technicznych i utrzymania ruchu,
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronach:  
http://www.strefaex.eu/konferencje-atex/
http://cbepolska.pl/