Konferencja naukowo-praktyczna pn. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej dedykowane dla obiektów budowlanych bez całodobowej ochrony fizycznej"

26.06.2015
Inne

Konferencja naukowo-praktyczna pn. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej dedykowane dla obiektów budowlanych bez całodobowej ochrony fizycznej – zapewnienie dostępu do obiektu w przypadku nieobecności personelu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-praktycznej pn. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej dedykowane dla obiektów budowlanych bez całodobowej ochrony fizycznej – zapewnienie dostępu do obiektu w przypadku nieobecności personelu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych”, która odbędzie się 26 czerwca 2015 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Celem konferencji jest prezentacja projektowanych i wdrażanych rozwiązań technicznych i związanych z nimi procedur organizacyjnych, uzgadnianych pomiędzy właścicielami obiektów i Państwową Strażą Pożarną, które na wypadek nieobecności personelu zapewnią dostęp do obiektu i umożliwią przeprowadzenie w nim działań ratowniczo-gaśniczych. W trakcie konferencji zostaną przedstawione i przedyskutowane m.in. zagadnienia takie jak:

  • problemy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej,
  • procedury dostępu do obiektów podczas nieobecności personelu na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych,
  • innowacyjne rozwiązania techniczne zabezpieczeń ppoż.,
  • testowanie wyrobów innowacyjnych w jednostkach PSP.

Organizatorami konferencji są:

  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
  • CNBOP-PIB
  • Bank PKO BP
  • P.P.H.U. WATRA
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – oddział Leszno

Patronat medialny:

„BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Redakcja Kwartalnika "BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Program konferencji