Konferencja Naukowa „Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej”

Brak zdjęcia
15.12.2016
Konferencje naukowe

 KONFERENCJA NAUKOWA

„Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej”

15 grudnia 2016 roku

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową ,,Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej’’, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku. Konferencja organizowana w ramach projektu pt. „Opracowanie metodologii  stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”, nr DOBR-BIO4/051/13087/2013, realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

CEL KONFERENCJI

Celem głównym konferencji jest przedstawienie wyników realizacji projektu oraz efektu głównego prowadzonych prac– systemu teleinformatycznego zbierającego i przetwarzającego dane,  wspierającego zadania logistyczne w zakresie serwisowania, zakupów sprzętu ratowniczego, a także powiązania z innymi projektami badawczymi  z obszaru zarządzania działaniami  w Straży Pożarnej. Wszystkie badania podejmowane podczas realizacji projektu, pozwoliły określić istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry wyposażenia, opracować metody doskonalenia tych parametrów w celu poprawy bezpieczeństwa ratownika i skuteczności prowadzonych działań oraz monitorować bieżące zużycie sprzętu. Wymiana doświadczeń środowiska naukowego i specjalistów praktyków w obszarze eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej oraz rekomendacja nowych kierunków badań naukowych w zakresie problematyki eksploatacji i logistyki, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ratowników i skuteczności prowadzonych działań oraz monitorowania bieżącego zużycia sprzętu. 

Ponadto celem Konferencji jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących:

  1. Eksploatacji wybranego sprzętu i wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania.
  2. Rozwiązań systemowych wspierających organizację zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych.
  3. Innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych  uzyskanych w ramach realizacji projektów badawczych na przykładzie mobilnego turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym taktyka działań ratowniczo-gaśniczych ze szczególnym uwzględnieniem armatury współdziałającej, możliwości prowadzenia działań w trudnym terenie oraz współdziałania z dotychczas stosowanym sprzętem pożarniczym.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zajmujących się problematyką logistyki i eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz jednostek naukowych zajmujących się przedmiotową problematyką.


WSPÓŁORGANIZATORZY:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
  • MLabs
  • TELDAT
  • CMGI.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
Przewodniczący: bryg dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – CNBOP-PIB
Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Jacek ROGUSKI– CNBOP-PIB
Sekretarz: dr inż. Dorota RIEGERT – CNBOP-PIB
 CZŁONKOWIE
dr inż. Łukasz  APIECIONEK, UKW
bryg. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI, SGSP
bryg. dr hab. Paweł KĘPKA, prof. SGSP-Rektor Komendant  SGSP
mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA, CNBOP-PIB
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ, AK im. Andrzeja F. Modrzewskiego
st. kpt. dr inż. Paweł OGRODNIK, prodziekan SGSP
dr inż.Jacek PIRSZEL, WICHiR
płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI, prorektor ASzWoj
kpt. dr Tomasz WĘSIERSKI, SGSP
prof. dr. hab. Jerzy WOLANIN, SGSP
st. bryg. dr inż. Robert WOLAŃSKI, SA PSP w Krakowie
st. bryg. mgr inż. Dariusz CZERWIENKO, CNBOP-PIB
mgr inż. Leszek JURECKI, CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Jolanta Łukasik, CNBOP-PIB
Maria Kędzierska, CNBOP-PIB
Monika Blukacz, SGSP

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów k/ Otwocka
tel: +(48 22) 76 93 354,  +(48 22) 76 93 260

Jolanta Łukasik                                  Maria Kędzierska
   jlukasik@cnbop.pl                          mkedzierska@cnbop.pl


Udział w konferencji jest bezpłatny
Informujemy, że ze względu na brak wolnych miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na konferencję.

Serdecznie zapraszamy!

Program Konferencji
Karta zgłoszeniowa
Program ramowy
Informacje dla prelegentów