Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”

21.09.2022
Konferencje naukowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 21 września 2022 r.  Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, w szczególności systemów SSP, operatorów monitoringu pożarowego, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką fałszywych alarmów pożarowych. Przedmiotowa konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB przypadającego w bieżącym roku i objęta została patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Problematyka fałszywych alarmów w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach budowlanych w Polsce nie jest zagadnieniem nowym. W tym zakresie były i są podejmowane prace badawcze oraz naukowe, tworzone wytyczne w zakresie projektowania SSP, prowadzone prace normalizacyjne, analityczne, a także doskonalone wyroby wchodzące w skład SSP. Okolicznościami skłaniającymi do podjęcia przedmiotowego tematu są: zmiany w stosowanych systemach detekcji, nowe rozwiązania techniczne i technologie, rosnąca liczba obiektów wyposażonych w SSP, zmiany w organizacji i zasobach PSP, dane statystyczne dotyczące wyjazdów jednostek PSP i OSP do zdarzeń, w tym wezwań w przypadku fałszywych alarmów i związanych z tym kosztów, prowadzone badania i wykonywane prognozy, a także doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie w innych państwach.

Celem konferencji jest omówienie problematyki fałszywych alarmów pożarowych generowanych przez SSP, w tym przedstawienie wyników badań naukowych w zakresie fałszywych alarmów pożarowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami z obszaru ratownictwa, jak również ubezpieczycielami, producentami i dostawcami rozwiązań w dziedzinie systemów sygnalizacji pożarowej. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję uczestników konferencji, która ma sprzyjać sformułowaniu wniosków i zaproponowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, tj. zmniejszenie liczby fałszywych alarmów z SSP w naszym kraju. W trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych oraz producenci systemów sygnalizacji pożarowej, zaproszeni specjaliści i eksperci, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia z zakresu fałszywych alarmów generowanych z SSP. W ramach konferencji przybliżona zostanie problematyka fałszywych alarmów z SSP z perspektywy prowadzenia działań ratowniczych, środowiska naukowego, producentów, firm ubezpieczeniowych i specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także użytkowników i właścicieli obiektów.

Więcej szczegółów można przeczytać na stronie aktualności