Konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

30.01.2018
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji:

„Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, która odbędzie się 30 stycznia 2018 r. w Warszawie.

Podczas wydarzenia eksperci odpowiedzą m.in. na pytania:

 • Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
 • Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
 • Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?


Wydarzenie kierowane jest w szczególności do:

 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego;
 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej;
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Proponowane zagadnienia tematyczne konferencji obejmują:

 • systemy łączności,
 • systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,
 • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory),
 • bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych,
 • organizację i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego,
 • zadania i skuteczną komunikację pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu,
 • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń,
 • logistykę w zarządzaniu kryzysowym,
 • organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej,
 • aspekty prawne.


Konferencja odbędzie się w  Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-kooperacja .

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!