Kierunki międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego

Brak zdjęcia
03.02.2016
Konferencje naukowe

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

"Kierunki międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego.”

w dniu 03.02.2016 r.

ORGANIZATORZY:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest identyfikacja obszarów współpracy naukowej między jednostkami uczestniczącymi w konferencji, identyfikacja możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć naukowych i innych w ramach inicjatyw międzynarodowych takich jak: Horyzont 2020 i innych. Podczas konferencji  podjęta zostanie próba wyłonienia kilku  wspólnych przedsięwzięć, możliwych do sfinansowania z ww. źródeł. Efektem konferencji ma być również możliwość wymiany kadry w celach naukowych i zawodowych.

UCZESTNICY

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele organizatorów oraz reprezentanci z Fire Prevention and Rescue Department Under The Ministry Of The Interior - LitwaFire and Rescue Department of the Republic of Lithuania Fire Research Centre - Litwa; Ministry of Interior of Republic of Latvia - Łotwa; Lviv State University of Life Safety – Ukraina.

Konferencja odbędzie się w siedzibie CNBOP-PIB i ma charakter zamknięty.

KOMITET NAUKOWY

 •     bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – Dyrektor CNBOP-PIB (Polska) – Przewodniczący Komitetu,
 •     st. bryg. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP  – Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich SGSP (Polska),
 •     st. bryg. dr hab. Taras Rak - Prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia (Ukraina),
 •     st. bryg. dr Ivan Palevoda - Komendant Instytutu Dowódczo-Inżynieryjnego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (Białoruś),
 •     st. bryg. Valdas Krulikauskas - Dyrektor Szkoły Ratowników Pożarowych (Litwa),
 •     st. bryg. Intars Zintars - Zastępca Szefa Państwowej Służby Ratowniczej (Łotwa),
 •     st. bryg. Artur Raskov - Zastępca Kierownika Centrum Badań Pożarowych (Litwa),
 •     mgr Sylwia Krawczyńska – Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB ds. Badań i Rozwoju (Polska)
 •     st. sekc. dr Oksana Galarowicz- Kierownik Zakładu Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Krajowego i Międzynarodowego WIBC SGSP (Polska)
 •     dr Jerzy Telak - Zakład Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Krajowego i Międzynarodowego WIBC SGSP

KOMITET ORGANIZACYJNY

 •     Sylwia Krawczyńska - Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB ds. Badań i Rozwoju 
 •     Małgorzata Trzcińska - Naczelnik Wydziału Współpracy Wielostronnej w BWM KG PSP
 •     Emilia Żebrowska – Kierownik Biura Projektów i Obsługi Badań CNBOP-PIB
 •     Ilona Masna - Kierownik Działu Szkoleń CNBOP-PIB
 •     Julia Mazur - Kierownik Centrum Obsługi Klienta CNBOP-PIB
 •     Grzegorz Wenarski - Biuro Projektów i Obsługi Badań CNBOP-PIB
 •     Paweł Florek - Biuro Projektów i Obsługi Badań CNBOP-PIB
 •     Kim Rudnik – Dział Współpracy z Zagranicą SGSP
 •     Magda Ślarzyńska - Dział Szkoleń CNBOP-PIB