IX Ogólnopolska Konferencja pn. "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa"

Brak zdjęcia
18.10.2016
Inne

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskiej konferencji na temat bezpieczeństwa
"Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa"

Zapraszamy Państwa do udziału w IX Ogólnopolskiej konferencji na temat bezpieczeństwa Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, która odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Podczas konferencji poruszone zostaną aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami, jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych.

Program konferencji składa się z panelu dyskusyjnego oraz trzech sesji naukowych:
I.    Bezpieczeństwo informatyczne instalacji przemysłowych i systemów informatycznych urzędów państwowych i samorządowych.
II.    Możliwe obszary zastosowania narzędzi informatycznych w obszarze bezpieczeństwa zdrowia publicznego,
III.    Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski.

Misją konferencji jest dyskusja na temat bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu opracowywania planów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym

Więcej informacji tutaj