IV KONFERENCJA NAUKOWA Logistyka w Ratownictwie

Brak zdjęcia
05.09.2017 - 08.09.2017
Konferencje naukowe

 KONFERENCJA NAUKOWA

Logistyka w Ratownictwie

05-08 września 2017 roku

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na IV konferencję naukową ,,Logistyka w Ratownictwie’’, która odbędzie się w dniach 5-8 września w 2017 roku w Mikołajkach.

CEL KONFERENCJI

Logistyka w Ratownictwie jest konferencją interdyscyplinarną, umożliwiającą spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem osób i mienia. Zakłada się, że głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem będzie optymalizowanie procesu logistycznego przebiegu akcji niesienia pomocy w różnych typach zagrożeń i zdarzeniach o zróżnicowanej skali i zasięgu. Oprócz zagadnień związanych z szybkim i efektywnym przeprowadzaniem akcji ratunkowych, przewidziane są również tematy związane ze sposobami i metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz sposoby likwidacji skutków zdarzeń.

Zapraszamy specjalistów związanych z logistyką w ratownictwie, nowoczesnymi technologiami i technikami w logistyce, logistyką w służbie zdrowia, ratownictwem lotniczym, wodnym i górskim jak również inżynierów i specjalistów od zagrożeń środowiskowych.
Obrady będą odbywać się w pięciu sekcjach tematycznych:


I. MEDYCYNA
II. SŁUŻBY MUNDUROWE
III. EKOLOGIA, RATOWNICTWO:

  • wodne
  • górskie
  • morskie i lotnicze

IV. TRANSPORT
V. BEZPIECZEŃSTWO


ORGANIZATORZY:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

oraz
Komitet Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska
Wydział Prawa Administracji Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

KOMITET NAUKOWY
prof. Rostislav Bun (Ukraina)
prof. Alina Borkowska
dr Agata Bornikowska
prof. Katarzyna Chruzik
prof. Piotr Folęga
dr Grzegorz Grzeczka
prof. Andrzej Grzyb
prof. Joanna Hawlena
prof. Jerzy Herdzik
prof. Adam Kadziński
dr Piotr Kisielewski
dr Marek Kisilowski
dr Piotr Korneta- sekretarz naukowy
prof. Anna Kosieradzka
prof. Maciej Kozłowski
prof. Jarosław Kozuba
prof. Danuta Kotnarowska
dr Andrzej Krzyszkowski – przewodniczący
prof. Zbigniew Łukasik
prof. Monika Madej
prof. Anna Mężyk
dr Iwona Michniewicz
prof. Gabriel Nowacki
prof. Dariusz Ozimina
prof. Dariusz Pater
prof. Jan Pawelski
prof. Agnieszka Pedrycz
prof. Ewa Płaczek
prof. Tomasz Praczyk
prof. Jarosław Prońko
prof. Stanisław Przerembel
prof. Anna Saniuk
prof. Sebastian Saniuk
prof. Katarzyna Rostek
dr Adam Rurak
prof. Janusz Rybiński
prof. Przemysław Simiński
prof. Piotr Siermontowski
prof. Henryk Spustek
prof. Maciej Stajniak
dr Jerzy Telak
prof. Janusz Targosz
prof. Franciszek Tomaszewski
prof. Ryszard Wawruch
prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
dr Tomasz Zalewski
dr Ewa Zieliński
dr Jacek Zboina

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska – przewodnicząca
dr Renata Krajewska – sekretarz
dr inż. Paweł Olszowiec
mgr inż. Sylwia Olszańska
lek. med. Michał Szatanek
dr Iwo Nowak

ADRES DO KORESPONDENCJI
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu i Elektrotechniki
ul. Malczewskiego 29, 26-600 RADOM


Potwierdzenie udziału w Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie 2017 Komitet Organizacyjny prosi o dokonanie wyłącznie przez wypełnienie formularza ze strony do 1 czerwca 2017
http://logistykawratownictwie.pl/formularz-rejestracyjny

Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej
www.logistykawratownictwie.pl

Serdecznie zapraszamy!