I Konferencja "Pomorze Zachodnie w projektach i realizacjach z branży zabezpieczeń ppoż. oraz akustyki budowlanej"

Brak zdjęcia
08.03.2019
Inne

W dniu 8 marca 2019 roku w Centrum Kultury Euroregionu CKE Stara Rzeźnia w Szczecinie odbyła się I Konferencja „Pomorze Zachodnie w projektach i realizacjach z branży zabezpieczeń ppoż. oraz akustyki budowlanej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez firmę pAudio Technologies przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddziału Zachodniopomorskiego pod patronatem honorowym i medialnym CNBOP-PIB. Zakres wystąpień i paneli dyskusyjnych obejmował zagadnienia z obszaru: zabezpieczeń ognioochronnych, akustyki w systemach DSO, nagłośnienia w miejscach publicznych, ochrony przeciwpożarowej, a także wytycznych UE we wskazanym zakresie. W konferencji wzięło udział prawie 70 przedstawicieli branż związanych z akustyką i ochroną przeciwpożarową.