I Konferencja naukowo-techniczna „Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”

Brak zdjęcia
28.04.2016 - 29.04.2016
Konferencje naukowe

 I KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”

28-29 kwietnia 2016 roku

w Nadmorskim Ośrodku Wczasowym Politechniki Warszawskiej Sarbinowo Morskie k. Koszalina (ul. Nadmorska 15, 76-034 Sarbinowo Morskie)

ORGANIZATORZY
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Komenda Miejska PSP w Koszalinie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Komenda Główna PSP w Warszawie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
Politechnika Warszawska

PATRONAT HONOROWY
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju
Komendant – Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Rektor Politechniki Koszalińskiej

CEL KONFERENCJI

Stworzenie forum do prezentacji doświadczeń, wyników badań naukowych oraz opracowań technicznych, dotyczących zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego systemów zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, a w konsekwencji wypracowanie wniosków niezbędnych do analizy oraz zmian obowiązujących uregulowań prawnych w przedmiotowym temacie. Zainteresowanie świata nauki i praktyków bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Stworzenie forum do prezentacji doświadczeń, wyników badań naukowych oraz opracowań technicznych, dotyczących systemów bezpieczeństwa w obiektach budowlanych i przemyśle, a w konsekwencji wypracowanie wniosków niezbędnych do analizy oraz zmian obowiązujących uregulowań prawnych w przedmiotowym temacie. Zainteresowanie świata nauki oraz praktyków systemami bezpieczeństwa w obiektach budowlanych oraz w przemyśle.


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący honorowy

 • nadbryg. Ryszard Dąbrowa – Komendant - Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • prof. Tadeusz Bohdal – Rektor Politechniki Koszalińskiej

Przewodniczący

 • bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Wiceprzewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Członkowie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Bartkiewicz, SGSP
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis, SGSP
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Anatoliy Pavlenko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Jurija Kondratiuka
 • prof. dr hab. inż. Marek Sozański, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski, Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. Kazimierz Szymański, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK, Politechnika Koszalińska
 • dr inż. Waldemar Bierut, Politechnika Koszalińska
 • dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska
 • st. bryg. dr inż. Paweł Janik, KG PSP
 • mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica, SGSP
 • dr inż. Robert Nowak, Politechnika Koszalińska
 • mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski, SGSP
 • dr inż. Wojciech Ślęzak, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Danuta Usidus, Politechnika Koszalińska
 • st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk, SGSP
 • dr inż. Marek Woliński, SGSP
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

 • bryg. mgr inż. Mirosław Pender - KM PSP Koszalin

Wiceprzewodniczący

 • st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk – SGSP w Warszawie
 • dr inż. Robert Nowak – Politechnika Koszalińska
 • st. bryg. dr inż. Paweł Janik – KGPSP w Warszawie
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina – CNBOP-PIB

Członkowie

 • st. bryg. mgr inż. Tadeusz Łozowski
 • mł. bryg. mgr inż. Artur Litwin – KM PSP Koszalin
 • mł. bryg. mgr inż. Stanisław Budynek – KM PSP Koszalin
 • mgr inż. Włodzimierz Ogiejko – MPWiK Koszalin
 • mł. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski – KG PSP w Warszawie
 • dr inż. Tadeusz Gruszecki – Politechnika Koszalińska
 • dr inż. Sylwia Janta-Lipińska – Politechnika Koszalińska
 • mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski – SGSP w Warszawie
 • dr inż. Danuta Usidus – Politechnika Koszalińska
 • mgr inż. Dorota Kowalczuk – Politechnika Koszalińska
 • mgr inż. Konrad Leszczuk – KG PSP w Warszawie
 • mł. ogn. mgr inż. Anna Markowska – KM PSP Koszalin
 • st. bryg. mgr inż. Marek Podgórski
 • mgr inż. Tomasz Popielarczyk – CNBOP-PIB
 • mgr inż. Paweł Stępień – KG PSP w Warszawie
 • mgr Monika Telega – Politechnika Koszalińska
 • Krzysztof Kończewski – Fundacja „Pomocna Straż”