Bezpieczna Gmina

15.11.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji z cyklu:

„Bezpieczna Gmina”

Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji konferencji z cyklu "Bezpieczna Gmina", która odbędzie się 15 listopada 2017 roku w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17. Tematyka tegorocznej edycji to: „Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym”. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z najbardziej istotnymi zagrożeniami dla samorządów lokalnych, jakimi są pożary i bezpieczeństwo publiczne. Organizatorami konferencji są: miasto Pułtusk i spółka Euro-Media reprezentowana przez czasopismo Ochrona Mienia i Informacji.

W ramach konferencji organizatorzy planują poruszyć przede wszystkim kwestie ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, w tym jak tworzyć instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, jak opracowywać procedury ewakuacji w przypadku pożaru, jak zabezpieczać budynki publiczne i pojazdy komunikacji publicznej przed pożarami i dewastacją, jak chronić szkoły i przedszkola przed pożarem zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa, jakie obowiązki nakładają przepisy prawa o bezpieczeństwie imprez masowych na organizatorów.
Ponadto tematem konferencji będzie ochrona obiektów publicznych oraz monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej – jego roli, funkcjonalności i podstaw prawnych stosowania. Konkretne referaty dotyczyć będą przeciwdziałania aktom terroru ze strony młodych przestępców, metod i technik wykrywania środków psychoaktywnych u młodzieży, a także zakresu, podstaw prawnych i warunków technicznych stosowania kamer CCTV w jednostkach straży miejskich, gminnych i policji.

Wśród zaproszonych prelegentów będą policyjni eksperci, przedstawiciele administracji państwowej oraz środowiska akademickiego i branżowego. Zaprosiliśmy do udziału policję, straż pożarną, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, a także prawników i inżynierów, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniem technicznym budynków użyteczności publicznej.

Podczas konferencji czołowi producenci i dystrybutorzy sprzętu pożarowego i wizyjnego zaprezentują nowoczesne rozwiązania dotyczące techniki pożarowej, monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych, a także integracji tych systemów.

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Serdecznie zapraszamy!