Bezpieczeństwo pasażera na kolei

05.10.2017 - 06.10.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji:

„Bezpieczeństwo pasażera na kolei”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo pasażera na kolei”, która odbędzie się w dniach 5–6 października 2017 r. w Gdańsku, w OSK „FOCUS”.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Konferencja ma na celu przedstawienie problemów bezpieczeństwa pasażera w przestrzeni publicznej, taborze i infrastrukturze kolejowej oraz jego komfortu na każdym etapie podróży.

Wydarzenie skierowane jest do uczelni wyższych, służb mundurowych, przedstawicieli kolei, producentów oraz innych podmiotów uczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym w obrębie infrastruktury kolejowej i taboru.

Konferencja ma charakter ogólnopolski. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania rozwiązań i procedur wzmacniających stan bezpieczeństwa na kolei.

Podczas dwóch dni konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

 • wzmocnienia stref bezpieczeństwa,
 • funkcjonalności systemów,
 • projektowania infrastruktury dworcowej i stacyjnej,
 • projektowania i produkcji taboru pasażerskiego,
 • pierwszej pomocy i powiadamiania na dworcu oraz w podróży,
 • systemów informatycznych wspomagających pracę jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
 • bezpieczeństwa w sytuacjach nagłych i nadzwyczajnych.

Patronat nad wydarzeniem objęli m.in.:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 • Komenda Główna Policji,
 • Straż Graniczna,
 • Politechnika Gdańska,
 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Instytut Kolejnictwa,
 • Służba Ochrony Kolei.

Informacje bieżące na temat konferencji oraz formularz uczestnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej www.izbakolei.pl .

Serdecznie zapraszamy!