Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie

Brak zdjęcia
19.10.2017
Inne

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w konferencji:

„Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji technicznej „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”, która odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 11.00 podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, teren MTP ul. Głogowska 14 pawilon 5A. Organizatorami konferencji są: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Tematyka konferencji:

  • Obowiązki prowadzącego zakład w kontekście wdrożenia Dyrektywy Seveso III. Doświadczenia z przeprowadzonych kontroli w zakładach – st. kpt. Marek Piekutowski – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu, mł. bryg. Daniel Kuchowicz – Starszy Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Poznaniu.
  • Nieprawidłowości związane z klasyfikacją zakładów do ZZR i ZDR – kpt. Maciej Węckowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu, kpt. Aleksandra Guzik – Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Poznaniu.
  • Studium przypadku – zabezpieczenie terminala LNG w Świnoujściu – Marek Podgórski – SITP (b. Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP).
  • Analiza zdarzenia awaryjnego – uszkodzenie rurociągu i pożar gazu ziemnego – mł. bryg. Piotr Lesiak, Starszy Specjalista, Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Po konferencji odbędzie się pokaz ratownictwa chemicznego.

Wydarzenie skierowane jest w szczególności do samorządów (przedstawicieli gmin i powiatów, na których terenie znajdują się zakłady ZDR i ZZR), zarządów i specjalistów z tych zakładów, zakładowych służb ratowniczych, ekspertów, służb PSP.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 10 października 2017 r. na adres sitp@onet.pl.

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
objęło wydarzenie patronatem honorowym, natomiast kwartalnik Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza patronatem medialnym.

Serdecznie zapraszamy!